Sgipio mordwyaeth
   
  Chwilio'n fwy manwl  |  English

2008 - Cymhellion a Chyfleoedd

‘Gwella iechyd a lles meddwl yng Nghymru – pam a sut?’
 
Siaradwyr yn ystod y bore
 
Cliciwch ar y teitl i weld y cyflwyniadau
 
Yr Athro Mansel Aylward CB (Cadeirydd) – Araith Agoriadol
 
Dr Tony Jewell, Prif Swyddog Meddygol (CMO), Llywodraeth Cynulliad Cymru - ‘Nid oes iechyd heb iechyd meddwl’.
 
Steve Thomas, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)
 
Gregor Henderson, Cyfarwyddwr a Chynghorydd Rhaglen, Gweithrediaeth yr Alban– ‘Gwella Iechyd a Lles Meddwl yn yr Alban: Yr Hanes Hyd Yma’.
 
Phil Chick, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Llywodraeth Cynulliad Cymru - ‘Ymagwedd strategol tuag at Wella Iechyd Meddwl’
 
Gweithdai
 
Cliciwch ar yr enwau isod i weld y cyflwyniadau
 
 
Plant ac Addysg
  •  Graham Davies, Pennaeth Ennyn Diddordeb Disgyblion, Llywodraeth Cynulliad Cymru 
Cymunedau
Yr Amgylchedd
  • James Parkin, Swyddog Polisi Iechyd a Hamdden, Cyngor Cefn Gwlad Cymru
  • Dr Wayne Forster, Uwch Ddarlithydd / Dirprwy Bennaeth, Ysgol Bensaernïaeth Caerdydd
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol
  • Dr Huw Lloyd, Rhwydwaith Cymru ar gyfer Iechyd Meddwl mewn Gofal Sylfaenol 
  • Mary Burrows, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru
Y Gweithle
  • Gwyn Thomas, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro, Heddlu Dyfed-Powys & 
  • Maria van der Pas, Rheolwr Iechyd a Lles Galwedigaethol, Heddlu Dyfed Powys
 
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 18/09/2013