Sgipio mordwyaeth
   
  Chwilio'n fwy manwl  |  English

Ymuno â’r Rhwydwaith Newydd

Cwblhewch y ffurflen ar-lein fer i ymuno â'r rhwydwaith.
 
Bydd unrhyw ddata personol yr ydych yn ei gyflwyno’n cael ei gadw a’i brosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.  Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cadw eich manylion ar ffeil at ddibenion anfon gwybodaeth i chi am Rwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan, digwyddiadau perthnasol ac at ddibenion ystadegol. Cedwir y wybodaeth ar gronfa ddata y gall gweithwyr ac asiantiaid awdurdodedig Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chynulliad Cymru eu gweld.

Er mwyn cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data, mae’n hanfodol ein bod yn diweddaru eich cofnodion. Byddem yn ddiolchgar pe gallech ein hysbysu os yw eich manylion personol yn newid. Os ydych yn dymuno gwirio, diwygio neu ddileu unrhyw ddata neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill yn ymwneud â diogelu data, cysylltwch â’r Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 14 Ffordd yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd, CF11 9LJ. Ffôn: 029 2022 7744 neu ar Ebost: john.morley@wales.nhs.uk 
                                                           
 
 
 
 
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 06/05/2011